สอง-สาม-สี่ วันก่อน ฉันปั่นจักรยานไปตลาด (เหมือนทุกวันที่ผ่านมา) ความเร่งรีบของผู้ใช้รถใช้ถนนในตอนเช้า ทำให้ฉันไม่เคยได้รับการหยุดจอดเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งถนน แต่วันนั้น ฉันประทับใจตรงที่การหยุดจอดรถคันหนึ่งไม่ได้ทำเพื่อฉัน แต่จอดให้หมาขาด้วนตัวอ้วนตุเลงๆ ข้ามถนน ฉันจึงฉกฉวยโอกาสอันมีค่าข้ามถนนไปพร้อมหมา หรือจะเรียกว่า ฉันเกาะอานิสงค์หมาข้ามถนนก็คงไม่ผิด

Comment

Comment:

Tweet